Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Sunday, February 21, 2016

आयुर्वेदातुन आरोग्याकडे

आयुर्वेदातुन आरोग्याकडे
चहा बिस्कीट वा दुध बिस्कीट
लहान मुलांपासुन ते मोठ्यामध्ये आवडीने खाल्ले जाणारे १ combination म्हणजे चहा बिस्कीट वा दुध बिस्कीट.
दुध पौष्टीक पदार्थ बिस्कीटाचा कोरडापणा दुर कमी करण्यासाठी द्रवरूपी दुधाचा व चहाचा उपयोग होतो.
बिस्कीट तयार झाल्यानंतर काही दिवसानी वा काही महिण्यांनी वा १-२ वर्षांनी कंपनीतुन आपल्या घरी पोहचतात.
कुठल्याही पदार्थांवर संस्कार झाल्यानंतर ते लगेच एका अहोरात्रीत खाणे अपेक्षीत असते. रात्र उलटुन गेल्यानंतर ते पर्युषित म्हणजे शिळे अन्न बनते.
नुसते बिस्कीट खाणे म्हणजे शिळे अन्न खाणे होय. नेहमी शिळे अन्न खाल्ल्यानंतरचे होणारे त्रास नेहमी फक्त बिस्कीट खाणारया व्यक्तीस होऊ शकतात.
गरम चहा अथवा गरम दुधासह थंड असलेले बिस्कीट खाणे हे संयोग विरूध्द अन्नाचे उदाहरण ठरते. कारण थंड व गरम यांचा संयोग विरूध्द गुणात्मक होतो.
नमकीन खारे बिस्कीट दुध वा चहासह घेणे हेही विरूध्द अन्नाचा १ प्रकार होतो. कारण मीठ व दुधाचा संयोग विरूध्द ठरतो.
नेहमी विरूध्द पध्दतीतील चहा दुध बिस्कीट खाण्यात येत असतिल तर विरूध्द अन्न सेवन जन्य व्याधी उत्पन्न होऊ शकतात..
🍀विरूध्द पदार्थ सेवनाने होणारे त्रास🍀
विरूध्द पदार्थ सेवनाने शास्रानुसार पुढील आजार होतात.....
नपुंसकता, आंधळेपणा, विसर्प( herpes zoster), जलोदर( पोटात पाणी साचणे),विस्फोट(शरीरावर फोड निर्माण होणे), उन्माद, भंगदर, मुर्च्छा, मद, पोट गच्च होणे, गळ्याचे आजार,पांडुरोग(रक्त कमी होणे) आमविष(पचन न झाल्याने उत्पन्न विष) पांढरा कोड, विविध त्वचाविकार सोरियासिस,ग्रहणीरोग( ibs),सर्वांगास सुज, अम्लपित्त, ताप,सर्दी पडसे, संतानदोष, गर्भात दोष किंवा बाळाचा मृत्यु हे सर्व विकार विरूध्द पदार्थ सेवनाने होतात. फक्त विविध आजार टाळण्यासाठीच नाहीतर उत्तम संतती प्रजानिर्मितीसाठी देखील विरूध्द पदार्थ टाळावेत नाहीतर कालांतराने गंभीर दिसावयास लागतात.विरूध्द सेवन करणारया लोकांनी तो बंद करावा काही त्रास असल्यास आयुर्वेदीय चिकित्सा विषयक सल्ला जरूर घ्यावा......
🔥 विरूध्द अन्न पचविणारे व्यक्ती 💪🏻
व्यायामस्निग्धदीप्ताग्निवयःस्थबलशालिनाम् | विरोध्यपि न पीडायै सात्म्यमल्पं च भोजनम्|| वा.सु. ७/४६
व्यायाम करणारे, स्निग्ध आहार घेणारे, अग्नि भुक चांगली असणारे, तरूणवयात व बलवान अशा लोकांत जरी विरूध्द अन्न सेवन केले तरी फारसे विकार होत नाही. तसेच सवयीमुळे व कमी प्रमाणात विरूध्द अन्न फारसे बाधक ठरत नाही...
बिस्कीट आजच्या काळातील निर्मित पदार्थ आहे तरी तो आयुर्वेदातील असेवनीय पदार्थांपैकी १ मानता येईल. म्हणजे न खाण्याजोगा पदार्थ..
असेवनिय पदार्थ हे इतर काहीही खाण्यास उपलब्ध नसताना भुक भागविण्यासाठी खाता येऊ शकतात.
किंवा बिस्कीटाचा काही विशिष्ट लोकांत औषधी म्हणुन उपयोग होत असेल तर खाता येऊ शकते. पण ही condition rare च असेल.. नित्य बिस्कीट सेवन करणारयांनी गुणधर्मांचा विचार आवश्य करावा...

वैद्य गजानन मॅनमवार
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र पावडेवाडी नाका 
नांदेड
 9028562102, 9130497856
( if you want daily post on whats up plz send your name & whats up no on --- 9028562102 )

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page