Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Tuesday, February 2, 2016

चरबी वाढण्याची शास्रीय कारणे

चरबी वाढण्याची शास्रीय कारणे 🍀
१. श्लेष्मलाहारसेविन --- कफ वाढविणारे पदार्थ अत्याधिक प्रमाणात खाणे.. यात दुध तुप दही मिठाई सारख्या पदार्थांचा समावेश होतो.
२. अध्यशन --- अगोदरचे अन्न पचलेले नसताना देखील पुन्हा जेवन करणे ह्या कारणाने देखील चरबी वाढण्यास मदत होते.
३. अव्यायाम् --- नेहमी दुध तुप पनीर सहित इतर पौष्टीक पदार्थ सेवन करणे पण व्यायाम बिल्कुल न करणे हे अत्याधिक प्रमाणात चरबी वाढविणारे कारण ठरते.. व्यायाम हा चरबी कमी करणारया उपक्रमात श्रेष्ठ सांगितला आहे. फक्त व्यायाम हा योग्य प्रमाणात व योग्य सल्ल्याने करावा.
४. दिवास्वप्न --- दिवसा जेवनानंतर झोपणे हे कफपित्त दोन्ही प्रकुपित करते सोबत चरबीही वाढविते. दिवसा जेवनानतंरची झोप आजांरासाठी शरीरातील जमीन सुपिक बनविते.
चरबी वाढल्याने उपद्रव स्वरूप खालील त्रास दिसावयास लागतात..
१. क्षुद्रश्वास --- थोडेसे श्रम कष्ट वा १-२ मजल्याच्या पायरया चढल्या तरी दम लागतो. जाड व्यक्तींमध्ये दम लागत असेल तर गरजेपेक्षा अधिक चरबी वाढली हे समजुन येते.
२. पिपासाक्षुत् --- तहाण व भुक अधिक प्रमाणात लागते वा मंद होउन जाते.
३. नेहमी झोपावे वाटते आळस नेहमीच असतो.
४. घामाचा दुर्गंध येतो घामाचे प्रमाण वाढते वा शरीरातील अवरोधाने एकदम कमी प्रमाणात घाम येतो.
५. थोडेसे कष्ट श्रम सहन होत नाहीत..
६. शरीरात फक्त चरबी अधिक प्रमाणात वाढत असल्याने चरबी रहित शरीरातील इतर अवयवांचे पोषण होत नाही. हाडांसारखे अवयव झिजायला लागतात.
अशीच अवस्था खुप दिवस राहील्यास प्रमेह, भगंदर, ताप, गंभीर वातविकार असे त्रासदायक आजार होतात.
चरबी वाढणारी वरील कारणे टाळुन उपद्रव स्वरूप होणारया आजारांपासुन दुर राहता येते..
वैद्य गजानन मॅनमवार

श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र
पावडेवाडी नाका नांदेड

Mob- 9028562102, 9130497856

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page