Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Wednesday, November 2, 2016

बफेलो जेवण आणि आपले आरोग्य


   बफे/बुफे जेवण पद्धती आज सगळ्यांच्या परिचयाची आहे. अन्नाची नासाडी होऊ नये, जितकं लागेल तितकाच खाता येईल, स्टॅंडर्ड मेंटेन होईल अश्या अनेक कारणासाठी हि पद्धती प्रसिद्ध आहे. आजच्या बफे( बफेलो) संस्कृतीत बफेलो सारखाच आपण अन्न सेवन करतांना दिसतो. जशी म्हैस एकठिकाणीं बसून जेवत नाही ती इकडून इकडे वेगवेगळे गवत, कडबा इत्यादी खत असते त्याच प्रमाणे ताट घेऊन माणूस पूर्ण टेबलवर ठेवलेल्या अन्नाभोवती हिंडत असतो. जिथे वाटलं तिथे थांबतो, ताटात घेतो- चरतो. संपल कि पुन्हा हिंडणे सुरु. चायनीज, भारतीय इत्यादी आंतराष्ट्रीय पद्धतीने बनविलेल्या डिशेस तो फस्त करीत आनंद लुटत असतो. बफेलो जेवणाच्या निमित्ताने उभेराहून जेवण, विरुद्धआहार सेवन करणे ह्या चुकीच्या गोष्टी मनुष्य करीत असतो.
       आयुर्वेदानुसार आहार सेवन हे खाली बसूनच झाले पाहिजे. वातावरण शांत, मनप्रसन्न पाहिजे टीव्ही समोर जेवण आयुर्वेदाला मान्य नाही. जेवणात आहाराचा क्रम योग्य असला पाहिजे. आजच्या बफेलो पध्दत्तीत स्वीट डिश शेवटी घ्यायची असते. आयुर्वेद म्हणतो कि प्रथम मधुर रस म्हणजे गोड पदार्थांचे सेवन करावे. त्यानंतर आंबट व खारट व शेवटी तिखट व कडू रसाचे सेवन करावे. 
    असे का? ह्याने आहार पचण्यास मदत होते. पचना संबंधी विकार उद्भवत नाहीत. आहार सेवनाचे अधिक नियम आपण पुढील लेखात लवकरच बघुया.
 ©वैद्य.भूषण मनोहर देव.
ज्योती आयुर्वेद, जळगाव/अंतुर्ली 
8379820693

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page