Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Wednesday, December 21, 2016

सर्दीची कारणे

😤  सर्दीची कारणे  😤

सन्धारणाजीर्णरजो$तिभाष्यक्रोधर्तुवैषम्यशिरो$भितापै: प्रजागरातिस्वपनाम्बुशीतैरवश्यया मैथुनबाष्पधूमै: ||

१. नेहमी मल मुत्र शिंक आदि १३ वेगांचे धारण केल्यामुळे
२. नेहमी अर्जीर्ण होत असेल तर
३. धुलिकण नियमित नाकात जात असतिल तर
४. नियमित अत्याधिक प्रमाणात बोलण्याने
५. नेहमी राग येत असेल तर
६. ऋतुंचे वैषम्य असताना
७. नियमित डोकेदुखी असेल तर
८. नियमित रात्री जागरण होत असेल तर
९. अतिप्रमाणात झोप घेतल्या कारणाने
१०. थंड पाणी नियमित वापरल्या कारणाने
११. दव पडल्यामुळे
१२. अत्याधिक प्रमाणात मैथुन कर्माचा उपयोग केल्याने
१३. अधिक प्रमाणात अश्रु निघाल्याने
१४. धुर अत्याधिक प्रमाणात लागत असेल तर
सर्दीचा त्रास होतो.

😤 सर्दीतुन होणारे आजार 😤

बाधीर्यमान्ध्यमघ्रत्वं घोरांश्च नयनामयान्|
शोफाग्निसादकासांश्च वृध्दाः कुर्वन्ति पीनसाः|| यो.र.

सर्दी अतिशय साधा common होणारा आजार आहे. पण जास्त दिवस शरीरात टिकला तर मात्र वाढुन बहिरेपणा (deafness), डोळ्यांची क्षमता vision कमी होणे, सुज, भुक मंद होणे, त्रासदायक सहज दुरूस्त न होणारा खोकला दमा असे अनेक उपद्रव स्वरूपी प्राणाशी संबधीत आजार उत्पन्न करतो. जे दुरूस्त होण्यास कष्टदायक असतात. सर्दी सारख्या साध्या पण प्राणाशी संबधीत आजाराची उपेक्षा केली असता भविष्यात गंभीर उपद्रव स्वरूप आजारांचा सामना करावा लागतो हे निश्चित. वेळीच उपचार फायद्याचे.
स्वभावपरमवादाने म्हणजे स्वतः शरीराने जर आजार कमी झाला तर औषधींची आवश्यकता नाही. पण शरीर स्वतः सर्दीचा त्रास दुरूस्त करू शकत नसेल तर मात्र औषधींची मदत शरीरास आवश्यक. त्यावेळी आजार तात्पुरत्या उपायांनी कमी करण्यापेक्षा पुन्हा त्रास होऊ नये किंवा अपथ्याने त्रास पुन्हा झालाच तरी तो शरीराने स्वतः स्वभावपरमवादाने दुरूस्त व्हावा अशी प्रकारची शरीराचे बल वाढविणारी चिकित्सा आवश्यक असते.
सर्दीच्या कारणांकडे दुर्लक्ष करू नये.
नाहीतर उपद्रवांचा त्रास सहन करावा लागु शकतो कायमस्वरूपी...

वैद्य गजानन मॅनमवार
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद नांदेड
Mob no - 9028562102, 9130497856

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page