Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Saturday, May 7, 2016

वजन


# आयुर्वेदातुन आरोग्याकडे
           ☘ वजन 🍀
वजन हा बहुतेक लोकांचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. बरेच जण वजन कमी करण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रयत्न करतात कोमट पाण्यात मध टाकुन घेणे, सकाळी फिरायला जाणे, जीम करणे etc.
                    कृश बारीक अंगयष्टीचे लोक वजन वाढविण्यासाठी इच्छुक असतात त्यासाठी कृत्रीम उपाय अल्प प्रमाणात मद्य पिणे, केळी आदी कफवर्धन करणारे पदार्थ खाणे, विविध प्रकारच्या भुकट्या खाऊन जीम करणे आदी उपाय करतात.
                   सतत एकमेकांशी तुलना केली जाते माझे वजन तुझ्यापेक्षा एवढे कमी आहे वा एवढे जास्त आहे. यांना हे कसे समजत नाही वा यांच्या डोक्यात प्रकाश कसा पडत नाही की एकाच आईवडीलांच्या पोटी जन्म घेतलेल्या व एकत्रच सारखा आहार खाऊन वाढलेल्या दोन भांवडांचे वजनही ९५-९६ टक्के वेळा सारखे नसते...
             याला कारण ही मुळप्रकृती हे असते. वातप्रकृति लोकांचे वजन आणि कफप्रकृती लोकांचे वजन यांत जमीन असमानचा फरक पडतो जरी दोघे सख्खे भाऊ असतिल तरी.
          स्वतः चा अंहकार मोठेपणा वा इतरांना कमीपणा दाखविण्यासाठीच अशी तुलना केली जाते.. हे पचावयास अत्यंत कडु वा तिखट सत्य आहे.. यात शंका नसावी.
कार्श्यमेव वरं स्थौल्यान्न हि स्थौल्यस्य भेषजम् |
बृंहणं लंघन नालमतिमेदो$ग्निवातजित् |
आयुर्वेदीय शास्रानुसार अतिजाडापेक्षा अतिकार्श्य कधाही बरेच जाड व्यक्तींमध्ये भुक, वातदोष, चरबी यांचा एकत्रित प्रतिकार करता येत नाही. कारण जाड व्यक्तींमध्ये भुक व वायु कमी केले तर चरबी वाढते. लंघनाने चरबी कमी केली तर पुन्हा भुक व वात वाढतो. यामुळेच जाडपणा चिकित्सेसाठी कठीण होतो.
   कृश बारीक लोकांत गोड रसाचे व स्निग्ध स्नेह (तैलतुप) युक्त पदार्थांचे अत्याधिक सेवन केले तर कार्श्य दुर होते.
गुरू चापतर्पणं स्थुले विपरितं हितं कृशे | वा.सु.
स्थुल व्यक्तींमध्ये जे पदार्थ पचावयास जड पण शरीराला बारीक करणारे आहेत ते हितकारक ठरतात.
                याउलट कृश बारीक लोकांत जे पदार्थ पचावयास हलके व पौष्टीक आहेत ते  नेहमी खाण्यास हितकारक ठरतात.
        सातु जांड लोकांत तर गहु कृश बारीक लोकांत नेहमी खाण्यासाठी हितकारक असतात.
       सातु तैल ताक यासारख्या अवरोध दुर करणारया पदार्थांच्या संयोगाने संस्काराने घेतला असता उपयोगी ठरतो.
    तर गहु तुप दुध यासारख्या पौष्टीक पदार्थांच्या संयोगाने संस्काराने घेतला असता कृश बारीक लोकांत खाण्यासाठी हितकारक ठरतो.
वैद्य गजानन मॅनमवार
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेदीय चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र पावडेवाडी नाका नांदेड
Mob no -- 9028562102, 9130497856
( for what's up post send your request messege on above mob no or add 9028562102 what's up no on your group )

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page