Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Saturday, July 16, 2016

गोमुत्र गुणधर्म

#आयुर्वेदाकडुन_आरोग्याकडे

        🌿 गोमुत्र गुणधर्म 🌿

गोमुत्रं कटु तीक्ष्णोष्णं क्षारं तिक्तकषायकम् |
लघ्नग्निदीपनं मेध्यं पित्तकृत्ककफवातह्रत् || भा.प्र.

गोमुत्र तिखट, तीक्ष्ण, उष्ण, खारट, तुरट, हलके, अग्निदीपन करणारा, पित्तवर्धक पदार्थ आहे...

गाईचे दुध व तुप हे जीवनीय रसायन पदार्थ आहेत त्यामुळेच ते नित्य सेवनीय रसायन गुणधर्मात वर्णिलेले पदार्थ आहेत.

काही संदर्भ 👇🏻👇🏻👇🏻
१. क्षीरं जीवनीयानां | च.सु. २५
२. क्षीरघृताभ्यासो रसायनानां | च.सु.२५

दही हा असेवनीय पदार्थात सांगितलाय त्यामुळेच नियम पाळुन विशिष्ट काळातच उपयुक्त आयुर्वेदीय शास्रानुसार गुणधर्म खालील link मध्ये वाचावयास मिळतील 👇🏻👇🏻👇🏻
http://ayushdarpanmarathi.blogspot.in/2015/12/blog-post_61.html?m=1

क्षारं पुंस्त्वोपघातिनां | च.सु. २५

क्षार पुरूष शक्ती ( मैथुन शक्ती) नाश करणारा आहे.
  गरज नसताना कुणाचेही ऐकुन गोमुत्र पिणे वा गोमुत्र अर्क घेणे हे शुक्रक्षयाचे कारण ठरते. शुक्रक्षयातुन पुढे कुठलेही आजार होऊ शकतात.
त्यामुळे नीट विचार करून व आयुर्वेदीय शास्रानुसार चिकित्सा करणारया वैद्याकडुनच चिकित्सेचा सल्ला घ्यावा.
ज्यांना मनाने वा कुणाचे तरी ऐकुन गोमुत्राचे औषधी प्रयोग स्वतः च्या शरीरावर करावयाचे आहेत त्यांनी आयुर्वेदीय उपाय न म्हणता स्वः उपाय वा तत्सम व्यक्तीचे उपाय मानुन करावेत. काही दुष्परिणाम झाले तर स्वतः लाच दोषी मानाने आयुर्वेदीय शास्राला नाही..
धन्यवाद....🙏🏻🙏🏻🙏🏻

वैद्य गजानन मॅनमवार
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेदीय चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र पावडेवाडी नाका नांदेड
Mob no - 9028562102, 9130497856
( For what's up post send your request messege on above mob no )

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page