Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Friday, July 15, 2016

हलके फुलके

#सामान्य_आयुर्वेद
हलके फुलके
आपण जे काही खातो, ते आपल्याला पोषण देतं. ते किती पोषण देतं हे मात्र त्या आहारावर अवलंबून असतं. आपल्या आवश्यकतेनुसार आपण योग्य तो आहार ठरवायचा आसतो. प्रत्येक आहार पदार्थाची क्षमता वेगळी असते. आज आपण त्याला कॅलरीजमधे मोजतो. पण कुठला आहार किती कॅलरीज् देतो हे आपल्याला कुठे माहिती आहे? कुठल्या पदार्थाची न्यूट्रिटिव वॅल्यू किती आहे हे मोजणे कठीणच काम.
मग करावं काय? कसा ठरवायचा योग्य आहार? आयुर्वेद काय सांगतं?
खाणं जास्त झालं की अंग जड होतं आणि त्यापेक्षा कमी झालं तर अंग जड होत नाही याचा अनुभव तर असेलच. यासोबतच एखादा पदार्थ कमी खाल्ला तरी सुद्धा अंग जड होतं. अर्थात जो पदार्थ पचायला जड तो खाल्ल्यावर जडपणा वाढवतो; आणि जो पचायला हलका तो याच्या उलट अनुभव देतो.
या जड आणि हलक्याच्या फिल्टरमधून आहार घातला की आपण काय खावे अाणी किती खावे याचा अंदाज घेणे कठीण जात नाही. एवढेच नाही तर कुठली गोष्ट किती जड हे सुद्धा समजेल.
भात जास्त खाल्ला की अंग जड होते. म्हणजे भात जड.
भाताचा पदार्थ चिकन बिर्यानी जड कारण त्यामुळे जास्त सुस्ती येते. पण वेज बिर्यानी त्यापेक्षा कमी जड, कारण ती चिकन बिर्यानीएवढी सुस्ती उत्पन्न करत नाही. पुलाव हा बिर्यानीपेक्षा कमी जड. त्यात सुद्धा मांसाहारी पुलाव हा शाकाहारी पुलावापेक्षा जड. आणि पुलाव साध्या स्टीम्ड् राईस पेक्षा जड.
म्हणजेच भात कॅटॅगरीमधे बिर्यानी सर्वात जड असून साधा भात सर्वात हलका आहे.
अबब, म्हणजे जड भातात पुन्हा जड आणि हलकं आहे तर......
आहेच,
तसंच स्टफ्ट् पराठा सगळ्यात जड, त्यापेक्षा हलका नान, त्यापेक्षा हलकी रोटी, त्यापेक्षा हलकी चपाती आणि त्यापेक्षा हलके फुलके.
अर्थात बनवताना वापरलेली सामग्री आणि बनवण्याची प्रक्रिया यावरून काय किती जड आणि किती हलके हे ठरते. आणि महत्वाचं म्हणजे आपल्याला हे सर्व समजून घेता येते.
©वैद्य अमित पाळ
॥श्रीव्यङ्कटेश आयुर्वेद॥
गोमंतक
email- dramitsva@gmail.com
Vaidya Amit Pal

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page