Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Friday, July 8, 2016

आहाराचा आयुर्वेदोक्त क्रम

#आयुर्वेदाकडुन_आरोग्याकडे

🌺 आहाराचा आयुर्वेदोक्त क्रम 🌺

अश्नीयात्तन्मना भुत्वा पूर्वं तु मधुरं रसम्|
मध्ये$म्लसवणौ पश्चात्कटुतिक्तकषायकान्|| सार्थ भावप्रकाश

जेवनाच्या सुरूवातिला गोड पदार्थ, जेवनाच्या मध्ये आंबट खारट पदार्थ, तर जेवणाच्या शेवटी तिखट, कडु, तुरट पदार्थ खावेत.
            वरील प्रमाणे आहार का घ्यावा याविषयी शास्रोक्त माहिती...
   १. आयुर्वेदीय शास्रानुसार आहार पचनाचा पहिला काळ हा कफाचा असतो. मुखापासुन पोटाच्या वरच्या भागापर्यंत खालेल्या अन्नामध्ये कफ मिसळुन अन्नाचा संघात मोडतो. पचनाची क्रिया योग्य रितीने पुढे नेतो. त्यामुळे अन्नपचनाच्या सुरूवातिला कफवर्धक गोड पदार्थ खावेत.
२ पोटातील खालच्या भागातुन अन्न पुढे आतड्यात जात असताना पित्ताद्वारे अन्नाचे पचन होते. आंबट खारट पदार्थ शरीरात पित्त वाढवितात. ज्यामुळे गोड कफयुक्त अन्नाचे पचन सुस्ती आळस न येता होते. त्यामुळेच जेवणाच्या मध्ये आंबट खारट पदार्थ घ्यावेत.
३. पित्ताद्वारे अन्नाचे पचन पुर्ण झाल्यानंतर शेवटी आतड्यामधुन तिखट तुरट कडु रसांच्या साहाय्याने आवश्यक पोषक भाग शरीरात शोषला जातो आणि मलभाग शरीराच्या बाहेर पडतो. यामुळेच आहाराच्या शेवटी तिखट तुरट कडु पदार्थ खाणे उपयोगी असते...
  गोड पदार्थंत गहु ज्वारी भात यांचा समावेश होतो. ह्यात गोडवा कमी प्रमाणात असतो...
                 या क्रमाशिवाय आहार घेणे जसे sweet dish icecream जेवणाच्या शेवटी घेतले तर मलभाग जास्त तयार होतो पोषक रस योग्य रितीने शोषला जात नाही, पचन बिघडते. तसेच जेवणाच्या सुरूवातिला starters सुप मसाला पापड आदी खाल्ली असता अन्नाचा संघात ज्या कफाने मोडतो तो कफ योग्य मात्रेत तयार होत नाही. अन्नाच्या पचनाची दिशाच बिघडते.
          त्यामुळेच नेहमी हॉटेलात जेवणारया लोकांत पचनाशी संबधीत आजार तक्रारी अधिक असतात. कारण क्रमाच्या विरूध्द घेतलेला आहार hoteling चा परिणाम म्हणता येइल याला....
योग्य मात्रेतच नाही तर योग्य क्रमानेही आहार घेणे आवश्यक. अन्नपचनासाठी व शरीराच्या पोषनासाठी (अन्न अंगाला लागण्यासाठी)  आयुर्वेदीय क्रमानुसारचे आहारसेवन आवश्यक आहे.

वैद्य गजानन मॅनमवार
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र पावडेवाडी नाका नांदेड
 9028562102,  9130497856
(for what's up post send your messege on above mob no)

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page