Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Saturday, December 12, 2015

शरीराचे तीन खांब-- आहार निद्रा व बह्मचर्य...

शरीराचे तीन खांब-- आहार निद्रा व बह्मचर्य...

आहार निद्रा ब्रम्हचर्य हे शरीराचे तीन आधारस्तंभ आहेत.
जसे घरास खांब (pillers) असतात तसे.......
सुख दुख शारीराची पुष्टी कृशता शक्ती अशक्तता षंढता etc झोपेवर अवलंबुन असते......
अकाली झोपणे, अति झोपणे , अल्प प्रमाणात झोपणे हे शरीर व आयुष्याची हानी करतात. रात्रीचे जागरण शरीरात रूक्षता आणते तर दिवसा झोपल्याने कफपित्त वाढतो..दिवसा झोपायचे असल्यास ती बसुनच घ्यावी लोळु नये......
आहार हा गरम , स्नेह असलेला तुप तेल आदिंनी युक्त, विरूध्द नसलेला , मात्रावत म्हणजे जेवढा पचेल तेवढाच कमीही नाही आणि अति जास्त प्रमाणात नाही असा , सहाही रसांनी युक्त असलेला आहार मनपुर्वक घ्यावा. आहार अतिशय घाईने खाणे आणि एकदम हळुवार खाणे चुकीचे आहे....
ब्रम्हचर्य पालन करणे हे देखील दीर्घायुष्य व बल चांगले राहण्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे....
वरील तीन स्तंभ म्हणजे आहार निद्रा ब्रम्हचर्य यांचे पालन बिघडले तर शरीररूपी घर ढासळते कमकुवत होते.कारण शरीराचे pillers कमकुवत होतात......
Hypertension , sugar वाढणे thyroid glands चा त्रास etc आजार हे तीन खांब कमकुवत झाल्याचे लक्षण होय.. आणि या व्याधीसाठींची औषधी हे pillers ला पुन्हा टेकु आधार देण्यासारखे आहे....
त्यामुळेच bp, sugar cholesterol , thyroid साठीची औषधे कायमस्वरूपी घ्यावा लागतात कारण शरीराला तीन pillers सह गोळी रूपी टेकु आधाराची आवश्यकता पडते गोळ्याशिवाय bp sugar cholesterol control होत नाहीत....
यासाठीच नजिकच्या आयुर्वेद चिकित्सकाकडुन प्रकृती तपासुन आहार विहार निद्रा औषधी पंचकर्म याविषयी यांविषयी सल्ला घ्यावा तीन स्तंभ pillers मजबुत ठेवुन आरोग्य उत्तम राखावे....
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र 
रामानंद नगर 
पावडेवाडी नाका
 नांदेड
वैद्य गजानन मॅनमवार
9028562102 9130497856

1 comment:

Visit Our Page