Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Friday, December 25, 2015

तारूण्यपिटिका पिंपल्स

तारूण्यपिटिका पिंपल्स

शाल्मलीकण्टकप्रख्याः कफमारूतशोणितैः| जायन्ते पिटिका यूनां विञ्येया मुखदुषिकाः|| वंगसेन
     सावरीच्या काट्याप्रमाणे युवांच्या चेहरयावर कफ, ...वात आणि रक्ताच्या बिघाडाने पिटिका (फोड) उत्पन्न होतात त्यांना तारूण्यपिटिका पिंपल्स म्हणतात..
    रक्त बिघाडाची कारणे पुर्वी पाहिलित ती कारणे टाळली आणि सोबत कफवाताला बिघडवणारा आहार विहार जर टाळला तर तारूण्यपिटिकेला दुर ठेवता येईल..


रक्त बिघडवणारी कारणे.......
१.मद्यसेवन विकृत प्रकारचे अधिक मात्रेत उष्ण high alcohol level hard drinks चे सेवन करणे
२.अतिनमकीन पदार्थांचे सेवन करणे, अतिआंबट पदार्थांचे सेवन करणे, अतिप्रमाणात तिखट पदार्थ खाणे, तिळाचे तेल खाणे, उडीद दाळ अधिक खाणे ही देखील रक्त बिघडवणारी कारणे आहेत.
३.दही दह्यावरचे पाणी, विरूध्द आहार सेवन करणे, सडलेले दुर्गंधीत पदार्थांच्या सेवनाने, जड पदार्थ खाऊन दिवसा झोपल्याने, अतिरागावणे, अति उन्हात फिरणे, आगिजवळ काम करणे, उलटी आदींचा वेग रोखल्याने specially नेहमी antaacid खाणे,मार लागणे, शारीरीक व मानसिक संतापाने, पुर्वीचा आहार पचला नसताना पुन्हा जेवन करणे आदी कारणामुळे देहाचा मुळ रक्त बिघडते. आणि बिघडलेले रक्त कफवाताला बिघडवुन चेहरयावर तारूण्यपिटिका पिंपल्स निर्माण करते. ज्या रक्तामुळे निर्माण झालेल्या असल्याने वेदना निर्माण करतात..
      त्याकरीताच देहाचा मुळ योग्य राहण्यासाठी वरील कारणे टाळावित. कारणे घडत असल्यास रक्तमोक्षन विरेचन औषधी जळु लावणे आदि उपक्रम वैद्याच्या सल्ल्याने करावेत. बाह्य औषधींचा उपयोग तात्पुरत्या स्वरूपात होतो. बिघडलेले रक्त सुधारल्याशिवाय तारूण्यपिटिका पिंपल्स पुर्णपणे कमी होत नाहीत. रक्त सुधारण्याकरिता पोटातुन औषधी घ्याव्या लागतात तसेच जळु लेप आदी local उपक्रमांनी दुरूस्त झालेले पिंपल्स पुन्हा चुकिची कारणे घडल्याशिवाय उत्पन्न होत नाहीत...
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र
रामानंद नगर
 पावडेवाडी नाका
नांदेड
वैद्य गजानन मॅनमवार
9028562102 ,9130497856

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page