Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Saturday, December 19, 2015

किडनीचे आजार

 किडनीचे आजार 

🍀
निद्रानाशो वह्निमान्द्यं च शोथोनेत्रे चास्येषादयोर्वक्करोगे|
नाडीस्तब्धावेगमुक्ताथचोष्णात्वाचं रौक्ष्यं पुर्वरूपं प्रदिष्टम्|| भै.र.
रात्री झोप व्यवस्थित न लागणे, भुक कमी होणे, डोळ्याभोवती तोडांवर पायांच्या ठिकाणी सुज येणे, नाडीची स्तब्धता उष्णता वेग आदी वाढणे, त्वचेवर कोरडेपणा येणे ही सर्व लक्षणे भविष्यात होणारया किडनीच्या आजारांची सुचना मनुष्यात करतात.
किडनीचे आजार उत्पन्न होण्यापुर्वीच पुर्वरूपात योग्य चिकित्सक विषयक सल्ला घ्यावा...
😩 किडनीच्या आजारांची कारणे 😩
प्रायेण शैत्यस्य विशेषयोगाद्वृक्कद्वये वृक्कगदोभिजायते|
मसुरिकायां च विसुचिकायांकिंवा$$मवाते चिरजे ज्वरे$पि वा||
उपद्रवत्वेन गृहीतजन्मा भवेदसौ चेति मतं बुधानाम्|| भै.र.
वृक्क (kidney) चे रोग फ्रीजचे जलसेवन, cold drinks आदी थंड पदार्थांच्या सेवनाने होतात. तसेच मसुरिका (गोवर कांजण्या), विसुचिका (अन्नाच्या विषबाधेतुन उत्पन्न आजार), आमवात तसेच जुना ताप या आजारांच्या उपद्रव स्वरूप वृक्कांचे आजार होउ शकतात.
रक्ताच्या विशेष परिवर्तनाने किडनीचे रोग होतात. अतिथंड फ्रीजचे पदार्थांचे chilled cold drinks चे सेवन टाळणे व मसुरिका विसुचिका आमवात जुना ताप यांची उपद्रव रहित चिकित्सा केली असता वृक्कांच्या आजारांपासुन दुर राहता येइल......

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page