Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Tuesday, December 15, 2015

व्यसन

व्यसन 

🍀
    व्यसनी पदार्थांची नावे सांगण्याची गरज नाही ते सर्वांनाच माहीति आहेत.व्यसनांचा शरीरावरील परिणाम काय ते पाहणे महत्वाचे.....
       व्यसनांच्या सेवनाने शरीरातील मुळ रक्त बिघडते.रक्त सर्व शरीरात प्राणवायु (oxygen) चा व आहाररसाचा पुरवठा करते.जर पुरवठा करणारे रक्तच दुषीत असेल तर प्राणवायु व आहाररस शरीरात योग्य मात्रेत पोहचत नाही परिणामी व्यसने असणारया लोकांत कांळवडलेपणा येतो जो त्याच्या प्राकृत रंगापेक्षा वेगळा असते.हा त्वचेवरील दिसणारा बाह्य परिणाम झाला असाच बदल शरीरातील विविध अवयवावंर होतो प्राणवायु व आहाररसचा पुरवठा योग्य न झाल्याने अवयव सुकतात (shrunk) होतात..फक्त एकाच अवयवावर परिणाम होतो असे नसुन सर्व शरीरावर परिणाम होतो.कृश व्यक्तींमध्ये चरबी संरक्षणार्थ नसल्याने व्यसनांचा परिणाम लवकर दिसतो.तर जाड लोकांत चरबी अधिक असल्याने परिणाम उशीरा होतात..पण परिणाम होतातच यात शंका नाही.. व्यसनी लोकांत heart attack, paralysis attack यांची शक्यता अधिक असते कारण रक्तवाहिन्यामध्ये फिरणारे रक्त बिघडल्याने रक्त वाहिण्यां फुटु शकतात.व्यसनांचा परिणाम फक्त एका अवयवावर न होता सर्व शरीरावरच होतो..त्यामुळे व्यसनी पदार्थांचे सेवन टाळावे.. पुर्वीचा सेवनाचा इतिहास असल्यास शरीराची हानी भरून काढण्यासाठी आयुर्वेदीय सल्ला जरूर घ्यावा...
उदा. मद्याचे व दुधाचे गुणधर्म आयुर्वेद दृष्टीने एकमेकांच्या विरूध्द आहेत.. पुर्वी मद्यसेवनाचा इतिहास असल्यास गाइचे दुध प्यावयास घेता येइल ज्याने मनाचा सत्व गुण ही वाढेल आणि मद्याचा शरीरावर झालेला परिणाम ही कमी होइल.सत्व गुण वाढीस लागला तर व्यसनांची इच्छा होणार नाही.....
वैद्य गजानन मॅनमवार
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र
 पावडेवाडी नाका
नांदेड
9028562102. , 9130497856

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page