Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Wednesday, December 30, 2015

फ्रीजचा उपयोग --- रोगकारक

फ्रीजचा उपयोग --- रोगकारक

आधुनिक विज्ञानाची एक देण म्हणजे फ्रीज होय. फळे भाज्या दुध खाण्याचे पदार्थ ठेवण्यासाठी फ्रीजचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. फ्रीजच्या वापराचा शरीरावर काय परिणाम होतो ते पाहणे अत्यावश्यक आहे.
फ्रीजमध्ये ठेवलेले पदार्थ कमी तापमानात बराच काळ दिवस ठेवल्याने त्यावर थंड गुणधर्माचे संस्कार होतात. संस्कार झाल्याने " संस्कारोही गुणांन्तरधारम् उच्यते" या नियमांप्रमाणे पदार्थामध्ये थंड गुणधर्म वाढुन हे सर्व पदार्थ वातुळ वात वाढविणारे व सोबत कफाला बिघडवणारे प्रकुपित करणारे ठरतात..
शरीरातील सातही धातुंवर फ्रीजचा परिणाम होतो यात शंका नाही कारण शरीर खालेल्या अन्न व पेय पदार्थांपासुनच बनते.
शरीरातील रक्त हे अनुष्ण म्हणजे किंचित उष्ण गरम गुणधर्माचे आहे. नेहमी फ्रीजमधील पदार्थ सेवन करणारया लोकांत रक्ताची उष्णता कमी होते. शरीरातील रक्त योग्य प्रतिचे तयार होत नाही. फ्रीजसंस्कारीत रक्ताचा पुरवठा सर्व शरीराला होत असल्याने परिणाम सर्व शरीरावर होतो. छोट्या छोट्या रक्तवाहिण्या मधील रक्तप्रवाह मंद होतो आणि तीव्र वेदना दिसावयास लागतात. विशेषत पाठीचा भाग, मणके, पायाच्या पोटरया, हातापायांचे छोटे व मोठे सांधे (joints), टाचदुखी, अर्धडोकेदुखी अशा प्रकारचे बरेच त्रास फक्त फ्रीजमुळे दिसावयास लागतात. त्रास कमी करण्यासाठी सर्व प्रकारचे उपाय केले जातात पण आजाराचे मुळ कारण शरीरातील मुळ धातु रक्त बिघडवणारया फ्रीजचा उपयोग बंद होत नाही.
तयार अन्न रात्र उलटुन गेले की शिळे बनते ते मग फ्रीजमधील असो वा इतर कुठेही ठेवलेले असो.
अन्न फक्त विटत नाही पण ते थंड गुणधर्मामुळे पचावयास अतिशय कठीण जड बनते. असे अन्न खाल्ले असता शरीरात पोषक आहाररस तयार होत नाहीत पण मलभाग अधिक प्रमाणात तयार होत असतो. शरीराचा मल असलेले केस गळतात पण बिघाडाचे कारण फ्रीजचा उपयोग टाळला जात नाही.
फ्रीजचे अन्न दुध फळे पाणी पचविण्यासाठी शरीराची सर्व शक्ती खर्च होते. त्यामुळे कष्टाची कामे तर सोडाच पण साधे काम करण्यासाठी energy पुरत नाही.
Energy पुरत नाही म्हणुन energy वर्धक पदार्थांचे सेवन सुरू होते. पण हे सर्व पदार्थ पचावयास जड असल्याने शरीर पचवु शकत नाही. सर्व त्रास आणखी वाढत जातात पण सर्वांचे मुळ फ्रीजचा वापर टाळला जात नाही...
आयुर्वेदात शीतोष्णक्रमसेवनात म्हणजे थंड गरम क्रमसेवनाने स्वेद (घाम) बनविणारी संस्था बिघडते असे सांगितले आहे.
या संस्थेची मुलस्थाने शास्रानुसार मेदोमुळ म्हणजे (वृक्क kidney व वपावहन पोटातील चरबी) व रोमकुप म्हणजे केसांचे मुळ जेथुन निघते तो भाग हा असते. मुळस्थान बिघडले असल्याने किडनीचे काम योग्य प्रकारे होत नाही शरीरातील मलभाग शरीराच्या बाहेर योग्य रिकीने पडत नाही. तपासणी केली असता uric acid cholesterol, sr creatitine etc normal च्या पुढे जातात. केस गळायला लागतात. केस गळणारया, सांधेदुखी, पाठदुखी ते अर्ध डोकेदुखी चा त्रास असणारया लोकांनी फ्रीजचा वापर टाळणे अत्यावश्यक असते. नाहीतर कुठलाही त्रास मुळासकट कमी होत नाही. वा औषधींनी काहीच फरक पडत नाही कारण सर्वांचे मुळ फ्रीज बंद होत नाही. फ्रीजला रोगांचे मशीन म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. फ्रीजचा वापर करणारयांनी याचा विचार जरूर करावा.. फ्रीजचा वापर सुरू करण्यापुर्वीची तब्येत आणि आजची तब्येत यात काय बदल झालाय तो आठवुन पाहावा १ वेळा तरी..
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र
पावडेवाडी नाका
 नांदेड
वैद्य गजानन मॅनमवार
9028562102, 9130497856

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page