Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Thursday, December 31, 2015

सोरियासिस

सोरियासिस 

👽
               विरोधी आहार, मनाची दुष्टी आदी कारणांनी सोरियासिस सारखे त्वचाविकार होतात.....
शरीरातील कुठल्या धातुपर्यंत सोरियासिस चा आजार पोहचलाय हे समजले तर बरयाचदा लवकर आजार दुरूस्तीसाठीचा प्रयत्न करता येतो...
शरीरातील पहिला धातु म्हणजे आहारापासुन बनणारा रसधातु होय यात विरोधी आहार वा मनोदुष्टीजन्य आम क्लेद पोहचला असता रसापासुन पोषण होणारया त्वचेवरील रंगात बदल, तोडल्याप्रमाणे वेदना, कोरडेपणा उत्पन्न होतो.
            रक्त आणि पित्त हे शरीरात एकमेकांच्या आश्रयाने राहतात. पित्त हा रक्ताचा मल असल्याने रक्त या दुसरया धातुत क्लेद पोहचला असता घाम अत्याधिक प्रमाणात येतो, सुज येते. काही वेळा क्लेदाने घामाच्या मार्गाचा अवरोध होतो अशा वेळी तळपायातुन घाम बाहेर निघतच नाही. तळहात व तळपाय हे रक्तबहुल अवयव एकदम लाल दिसावयास लागतात.
शरीरावर फोड चट्टे आले म्हणजे शरीरातील तिसरा मांसधातु दुष्टी पावला असे समजता येइल. मांसधातु ठिकाणी दोष पोहचले की बाह्य लक्षणे spotting चट्टे स्वरूपात दिसावयास लागतात.
                   शरीरातील central धातु म्हणजे मेद चरबी पर्यंत आमदोष पोहचले असता खाज सुटावयास लागतो, चट्टयातुन स्राव निघते. आजाराने अर्ध शरीर व्यापल्याचे लक्षण मानता येइल याला.
मेदानंतर चा धातु म्हणजे अस्थि हाडे हा द्रवरहित असल्याने एकदम परिणाम होत नाही पण काही लोकांत आमविषाने हाडांची झीज होऊन गंभीर उपद्रव उद्भवतात.
              विरोधी आहार सेवन केल्याने मज्जाबिघाडते पुर्वी विरोधी आहार जसे शिकरण, फुडसलाड, मुगाची खिचडी दुध आदींचे सेवन केलेले असेल तर मज्जाही बिघडते सुरूवातिलाच त्वचेवरून कोरडे पापुद्रे layers, डोक्यातुन कोंडा निघतो. नतंर सर्व शरीर त्वचाविकाराने व्यापते.....
औषधी चिकित्सा देखील दोष घाण शरीरात किती दुरपर्यंत पोहचली यावरच ठरते. अस्थि मज्जेच्या ठिकाणची लक्षणे असतिल तर आजार दुरूस्त करावयास जास्त काळ लागतो. सर्व शरीर व्यापलेले असल्यास आजार याप्य वा असाध्य होतो बरयाच वेळा.
मांसमेदधातुपर्यंत पोहचलेले सोरियासिस दुरूस्तीसाठी सुखसाध्य वा कष्टसाध्य असते. उत्तरोत्तर धातुमध्ये पसरत जाणारया सोरियासिस चा लवकरात लवकर अटकाव योग्य चिकित्सा व पथ्यापथ्याच्या सल्ल्याने करावा....
श्री विश्वसंस्कृती आयुर्वेद चिकित्सालय पंचकर्म केंद्र 
पावडेवाडी नाका 
नांदेड
वैद्य गजानन मॅनमवार
9028562102, 9130497856

2 comments:

Visit Our Page