Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Thursday, November 18, 2010

हृद बस्ती

अनेक आयुर्वेदतिल कर्मान पैकी एक कर्म म्हणजे हृद बस्ती हे होय . स्नेहन कल्प्लाना चि उपकल्पना याला महानता येवू शकते . उर :  स्थानी हृदयाच्या ठिकाणी स्नेह  ठेवणे म्हणजे हृद बस्ती होय. वैद्य रुग्ण परिक्षनातुन  काही औषधि ठरवतो , व त्या औषधिनी सिद्ध स्नेह ( तेल व घृत )  उदिदाच्या   कणकेच्या पालित   २० ते २५ मि. ठेवतो . ती कणकेची पाळ काढून घेतल्या नंतर खाली जे स्नेह शिल्लक रहाते त्या वर हलका हटाने मालिश करतो. कापसाच्या व फद्क्याच्या सहाय्याने ती जागा व्यवस्थित पुसून घेण्यात येते .
 स्नेह ही कल्पना वात दोष्याच्या नाशना साठी वापरली जाते . अभ्यंग अथवा मालिश केल्याने हृद स्तःनातिल रक्त संवहन व्यवस्थित होते .याला हृद तर्पण असे देखिल महानत येवू शकते , जवळ पास सर्व ह्रदय रोगंच्या दुखान्यतुं याने मुक्ति मिळू शकते .
परन्तु रुग्नाने आहार अणि विहाराचे पथ्य संभालायाला हवेच 

वैद्य .सुशांत पाटिल
9860431004

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page