Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Thursday, November 18, 2010

जेष्ठमध शोथावर उपयोगी

एका आरोग्य परिक्षनातिल  केलेल्या सर्वेक्षन्तुन असे आधालले की , घश्याटिल टोंसिल चे शास्त्रकरमा झालेले ९२ रोगी मधे परिक्षण कार्नेट आले होते. यात liquorice हे जेष्ठमध   सत्वाद्वारे  काढलेले तत्वा  ३ ग्राम मत्रेत त्या रुग्नानना   देण्यात आले . या औषधाचा वापर दिवसातून तिन वेला असा ठेवण्यात आलेला होता . आणि अन्य २४ लोकाना oxyphebutazone २ गोल्या तिन वेला प्रत्येक दिवशी असे ठेवण्यात आले . असे अधालले  की  जेष्ठ्मधने शत देखिल दूर होतो 

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page