Marathi Ayush Darpan

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला
सलाम मराठी परंपरेला आणि महाराष्ट्राच्या मराठी मातीला

Saturday, November 13, 2010

एका नविन संघटने बाबत

MAASD
सस्नेह जय महाराष्ट्र
आपना सर्वाना आमंत्रण दिले जात आहे ,
MAASD च्या महत्वाच्या    कार्यक्रमान विषयी
आपल्याला ठावुकच  आहे की कोणते प्रश्न कालजी तथा चिंता निर्माण करीत आहेत ?. या सतही आम्ही काही पुढील कार्यक्रम आखत आहोत ;
राज्य स्तरीय संघटना 
सर्व प्रश्नाचे सविस्तार नोंदणी
MAASD     चा प्रचार तथा प्रसार करने
आयुर्वेद ची सभा भरवने
state journal तयार करने .
job information पुरविणे
web site
 सार्वजनिक तथा जनजागृति शिबिरे घेणे
प्रान्त अधिकारी नेमने
आयुर्वेदाचा प्रसार प्रचार करने
      

No comments:

Post a Comment

Visit Our Page